tuti - Servei d'acompanyament i suport per a escoles
 

Serveis a escoles


Servei d'acompanyament i suport per a escoles

Davant la necessitat d'acomplir la normativa establerta pel Departament d'Ensenyament (12/6/98) relativa a les sortides realitzades pels centres escolars, Tuti posa a disposició de les escoles un servei d'acompanyament de sortides, professional i seriós, fruit d'una experiència de més de 24 anys.

El suport donat als i les mestres pels nostres educadors i educadores permet crear unes programacions més segures i organitzades.

La responsabilitat de la selecció, contractació i seguretat del personal de suport no pot recaure també sobre el col·lectiu de mestres, per això, Tuti ofereix la coordinació del servei sense generar treball extraordinari per als educadors i educadores del centre.

Objectius

Pel que fa al servei:
 • Oferir un servei amb personal qualificat i professional.
 • Facilitar al col·lectiu de mestres les tasques d'organització i gestió d'activitats escolars.
 • Proporcionar al col·lectiu de mares i pares la tranquil·litat i la seguretat que confereix una sortida ben planificada i organitzada.
 • Oferir a les escoles una gestió i coordinació dinàmiques.
Pel que fa a l'activitat:
 • Respectar i mantenir les normatives establertes per l'escola.
 • Integrar la figura de l'educador o educadora de suport a l'organització de la sortida i al grup de nens i nenes.
 • Aconseguir un clima relaxat, motivador i segur dins de l'activitat.
 • Aconseguir una valoració positiva per part de l'escola, el mestre o mestra i el propi educador o educadora, sobre el desenvolupament de la sortida.
Pel que fa al grup d'infants:
 • Treballar les normes de convivència del grup escolar.
 • Despertar la curiositat per aprendre.
 • Estimular els nens i nenes envers l'art, la cultura, la música i el nostre patrimoni.
 • Aconseguir un nivell de civisme correcte (carrer, visita, persones...).
 • Utilitzar el to de veu adequat durant els desplaçaments i l'activitat.
 • Ser respectuós amb el medi ambient i el nostre patrimoni.
 • Mantenir una bona relació, dins d'un marc de tolerància i respecte amb els companys i les companyes.