tuti - Casals d'estiu
 

Serveis a escoles


Casals d'estiu

Les activitats que es realitzen, programades per l'equip d'educadors i educadores, giren al voltant d'un centre d'interès que proposem, des de Tuti, cada any. El centre d'interès és una eina metodològica que ens permet treballar de forma global i coherent els objectius pedagògics que ens plantegem en el moment de planificar l'activitat.

Tipologia d'activitats als casals d'estiu

Les nostres activitats sempre es preparen en funció dels objectius marcats en el projecte específic de cada casal i es programen pensant, sempre, en el grup al qual ens adrecem, a l'espai i al temps de realització.

Tot i que són nombroses i molt diverses, podríem fer una diferenciació entre alguns grans grups de tipologies, com ara per exemple:

  • Jocs
  • Descoberta i experimentació
  • Tallers
  • Esport
  • Festa

Finalitat dels casals d'estiu

Amb la convicció que el temps lliure és un espai idoni per a l'educació no formal de nois i noies, les activitats es plantegen amb tres objectius bàsics: desenvolupar-se, divertir-se i relacionar-se. Aquests objectius determinen en tot moment el plantejament de les nostres activitats.

Equip humà

Aportarem per a la realització del casal, tal com marca el reglament d'activitats de lleure de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya:

  • Un monitor o monitora per a cada deu participants.
  • Un director o directora d'activitat.
  • Els i les membres de l'equip han de tenir el títol de monitor/a de lleure infantil i juvenil.
  • Cadascun dels nostres tècnics i tècniques tenen experiència en el camp del lleure i en la dinamització d'activitats de lleure.