Tuti - Activitats extraescolars
 

Serveis a escoles


Activitats extraescolars

Com a criteris base per a les activitats extralectives, Tuti proposa uns continguts mínims adaptables a les característiques pròpies de cada centre. Aquests són:
 • Respectar l'entorn (espais de l'escola) - Tenir cura del material propi i del comú.
 • Acceptar i respectar els companys i les companyes - Aprendre a deixar i compartir les coses.
 • Participar de forma activa en les activitats proposades - Fomentar la participació, no la competitivitat.
 • Fomentar un espai de lleure enriquidor per a l'individu i motivador per a tot el grup - Potenciar l'autogestió i la proposta d'activitats per part de nens i nenes.
 • Fomentar un clima propici per tal de començar l'activitat escolar de forma tranquil·la i relaxada.

Proposta bàsica d'activitats extraescolars

Educació infantil
 • Contes.
 • Jocs tradicionals.
 • Coral.
 • Manualitats.
 • Ludoteca.
 • Música.
 • Esports.
 • Titelles.
 • Construcció de joguines.
 • Danses i cançons.
 • Expressió corporal.
 • Paper maixé.
 • Psicomotricitat.
 • Anglès.
 • Iniciació esportiva.

Primària
 • Teatre.
 • Informàtica.
 • Coral infantil.
 • Danses i cançons.
 • Sardanes.
 • Titelles.
 • Enquadernació.
 • Paper maixé - Capgrossos
 • Reciclatge.
 • Dibuix i pintura.
 • Guitarra.
 • Futbol sala.
 • Iniciació esportiva.
 • Còmic.
 • Ludoteca, construcció de joguines.
 • Anglès.
 • Manualitats.
 • Música.
 • Jocs de rol.
 • Esports.
 • Natura.
 • Màscares i disfresses.
 • Patinatge.
 • Cuina sense foc.
 • Escacs.
 • Bàsquet.
 • Gimnàstica rítmica.
 • Reforç escolar.
 • Taller de revista.

Secundària
 • Fotografia.
 • La revista - El diari de l'escola.
 • Esports.
 • Tècniques d'estudi.
 • Teatre.
 • Reciclatge.
 • Invents (electrònics i mecànics).
 • Creació literària.
 • Música.
 • Dibuix i pintura.
 • Balls de saló.
 • Còmic.
 • Patinatge.
 • Gegants i capgrossos.
 • Biblioteca.
 • Guitarra.
 • Educació ambiental.
 • Marqueteria.
 • Jocs de rol.
 • Aeròbic - Jazz.
 • Jardineria.