>
 

Formulari de contacte

Nom
Cognoms
Telèfon de contacte
Adreça electrònica
Missatge

Les dades que voluntàriament ens cediu podran ésser incorporades a la nostra base de dades a fi i efecte de poder-vos mantenir informats/des de les nostres activitats. En cap cas seran cedides a terceres empreses ni revelades públicament. Tanmateix, si desitgeu oposar-vos-hi, rectificar o cancel·lar qualsevol dada, podeu adreçar-vos per escrit a: Tuti Serveis Pedagògics i Socials, S.L. C/Villarroel, 181, baixos. 08036 - Barcelona.