Política de Qualitat

Missió

Oferir serveis de qualitat que generin el màxim valor afegit als nostres clients a partir de la implicació compromesa de tots els col•laboradors i col·laboradores de Tuti.

Visió

Ser un referent entre les entitats de formació i de serveis pedagògics i socials de Catalunya, aconseguint una diferenciació dels nostres serveis per la qualitat y el tracte facilitat als nostres clients.

Valors

Tuti defineix els següents valors com la base per guiar totes les seves actuacions:

 • Aconseguir la màxima satisfacció i fidelització dels nostres clients.
 • Donar acompliment dels requisits legals aplicables a nivell de qualitat, salut i prevenció de riscos laborals.
 • Garantir un assessorament tècnic continuat als nostres clients.
 • Assegurar el comportament ètic i socialment responsable en totes les nostres actuacions.
 • Impulsar el procés de innovació en totes les nostres activitats.
 • Fomentar la formació, reciclatge, sensibilització i motivació dels col·laboradors i col·laboradores.
 • Preservar la confidencialitat de la informació i dades dels nostres clients.
 • Promoure la participació interna mitjançant l'aportació de propostes de millora.
 • Preservar els recursos naturals i minimitzar la generació de residus.
 • Promoure la col·laboració amb empreses i col·laboradors de l'àmbit local on l’empresa presta els seus serveis.
 • Promoure l'actuació proactiva de l'empresa en l'àmbit de les polítiques d'igualtat.


Organigrama